Language:

[Russian]  ||  [English]

 

Search tubes:

 

Our friend: 

Gadget:

Gadget for Windows 7

 

   

Firma Shuguang


Produced radio tubes:

12A7P 
12G2P 
12K3P 
13P1P 
5Z3P 
5Z3PA 
5Z4P 
5Z4PA 
6A2 
6A7P 
6B8P 
6C5P 
6C8P 
6G2P 
6H6P 
6J1 
6J4 
6J4P 
6J8P 
6K3P 
6K4 
6N1 
6N13P 
6N2 
6N5P 
6N7P 
6N8P 
6N9P 
6P1 
6P13P 
6P3P 
6P6P 
6P9P 
6Z4 
6Z5P 
FD422 
FU13 
FU25 
FU5 
FU7 
FU811